Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Basimevi

Tümü GENEL BİLGİLER

 Üniversitenin ihtiyacı olan her türlü matbu evrak ve kitap basımını gerçekleştirmek amacıyla 1992 yılında kurulan matbaamız, ileride Basımevi Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmesi düşünülmektedir. Henüz oluşturulamamıştır.GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:Üniversite idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü matbu evrak basımını yapmak.Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokullarda öğretim sırasında kullanılan sınav evraklarının basımını yapmak.Üniversite Yönetim Kurulunca basılmasına karar verilen kitaplarının basımını yapmak.Üniversitemiz öğrencilerinin Staj Defteri ve Öğrenci Rehberi kitabının basımını yapmak.Üniversitenin tertip ettiği sosyal faaliyetlerin tanıtım ve ilanında kullanılmak üzere her türlü afiş, el ilanı, poster ve davetiyelerin basımını gerçekleştirmek.

...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi